I Infrakraft bidrar alle våre prosjekter til den viktige utviklingen av infrastrukturen i Sverige og Norge. Våre ansatte har høy kompetanse som sikrer både kvalitet og effektivitet. Under ser du noen av våre prosjekter.

  • Pågående
  • Referanser
Järnvägen mellan Emmaboda och Kalmar är enkelspårig och hårt trafikerad…
I centrala Uppsala genomför vi ett projekt som heter ”Uppsala…
Karlstad Resecentrum är ett riktigt stort projekt som efter många…
I Falkenberg är vi på Infrakraft Halmstad igång med projektet…
I Attrapp i Skåne pågår arbetet med att förlänga mötesspåret.…
I Stockholm pågår arbetet med att bygga ut Tvärbanans Kistagren,…
Våren 2022 startade vi arbetet med att utföra dammsäkerhetsåtgärder på…
I Malmö har Citadellskajen ombyggnad etapp 2 genomförts med nya…
Infrakraft Malmö har på uppdrag av Ystads kommun byggt om…
På Hisingen i Göteborg ska ett nytt närcentrum med handel,…
På sträckan Örebro – Frövi har vi bytt ut 3 200…
Vid Välsviken i Karlstad har handelsområdet byggts ut för nya…
Infrakraft utför spår- och växelbyte i två etapper på Stockholm…
Infrakraft genomförde på uppdrag av Trafikverket spår- och växelbyte på…
Nu har vi på Infrakraft Malmö färdigställt vårt första projekt.…
Gång- och cykelvägen mellan Harplinge och Haverdalsbro slutbesiktigades hösten 2022.…
Infrakraft tilldelades av Trafikverket etapp E20 Vårgårda–Vara, delen Eling–Vara. På…
Vi på Infrakraft har byggt ut sträckan Dalaån – Ledsjö…
Vi projekterade totalentreprenad och utförde komplett markentreprenad inklusive grundläggning, VA…
Infrakraft fick förtroendet av HA Bygg och Halmstads kommun att…
Projektet omfattade bl.a. projektering, grundläggningsarbeten för byggnad, VA, kanalisation för…
Projektet innefattade bland annat 62 km spårbyte, 28 km ballastrening,…
Projektet innefattar sättning av drygt 2 000 kontakledningsfundament för att…
Sävenäs Godsbangård är en av de större rangerbangårdarna i Sverige…
Dunsjö – Jakobshyttan är en del av Dubbelspår Hallsberg –…
I Grums i Värmland fick vi förtroendet att göra klart…
Byte av fem växlar och slopning av en växel på…
Vi har utfört en inkoppling i Falköping där vi lagt…
Infrakraft har nu avslutat arbetet med Vikenförbindelsen Etapp 1, 2…
Vi bygger ut 7 kilometer av E20 mellan Vilan –…
Vi har byggt en ny mötesstation vid Ombenning mellan Snyten…
Vi har byggt en ny mötesstation i Välsviken på Värmlandsbanan.…
Projektet avsåg utförande av fjärrblockering och nytt signalställverk på sträckan…
Infrakraft hade i uppdrag att byta spår och växlar på…
Vi rustade upp banan mellan Öxnered och Håkanstorp. Järnvägen hade…
På sträckan Flen – Eskilstuna och Katrineholm – Simonstorp utförde…
Infrakraft har byggt Rämshyttetunneln mellan Ludvika och Borlänge. Den gamla…
Infrakraft fick förmånen att utföra markentreprenaden när PEAB Sverige AB…
Tullholmsviken är Karlstads nya stadsdel där det planeras för över…
Vi anlade nya vägar, gjorde om befintliga vägar och parkering…
Arbetet inleddes under våren 2020 med projektering medan huvuddelen av…
Projektet avsåg arbete med att förenkla spårkonfiguration vid Karlberg. Tolv…
Infrakraft har byggt ett mötesspår i Grohed på Bohusbanan utanför…
Vi på Infrakraft har rustat upp delar av Norsesund driftplats.…