Ombenning
Vi har byggt en ny mötesstation vid Ombenning mellan Snyten och Fagersta C i Fagersta kommun.

Godsstråket genom Bergslagen är ett huvudstråk för godstrafiken till och från Norrland. Förutom för genomgångstrafiken mellan norra och södra Sverige, är banan också ett viktigt stråk för godstrafiken till och från Bergslagen.

Den enkelspåriga delen Storvik-Frövi var mycket hårt belastad och trafiken förväntades öka ännu mer då fler godståg kommer behövas. Men med den infrastruktur som fanns var möjligheten att utöka antalet tåg mycket begränsad. Det höga kapacitetsutnyttjandet ledde också till långa res- och transporttider eftersom tågen tappade tid vid tågmöten.

Syftet med de kapacitetshöjande åtgärderna mellan Storvik och Frövi var att skapa utrymme för mer godstrafik samt att förbättra transportkvaliteten för befintliga tåg, och därmed kunna möta framtida trafikbehov.

Ombenning

Ombenning Ombenning

Ombenning Ombenning

Ombenning

Ombenning

Ombenning

FAKTA

Startdatum: April 2020

Slutdatum: Oktober 2021

Plats: Ombenning, Västmanland

Omfattning: Mark -och BEST-arbeten samt anläggande av ny väg

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma:  83,7 MSEK

Område: Anläggning och järnväg

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.