Arbetsmiljöpolicy
Vårt mål er å bli en ledende, bærekraftig aktør innen infrastruktur som kan svare på de nye kravene som stilles til redusert energiforbruk og raskere transport. For å oppnå dette er våre medarbeidere vår viktigste ressurs.

Vi arbeider sikkert eller ikke i det hele tatt

Sikkerhet er vår høyeste prioritet! Vi arbeider for å sikre at ingen blir påvirket av farer, skader eller dårlig helse som følge av vår virksomhet. Hos oss er sikkerhetsarbeidet dynamisk og vi jobber kontinuerlig med å utvikle sikkerhet på arbeidsplassen. Gjennom dette er vi preget av en kultur der det viktigste er sikkerhet og en søken etter forbedring.

Vi jobber forebyggende

Vi overholder lover, forskrifter og kontraktskrav som minimum, men arbeider kontinuerlig for å overgå kravene som stilles til vår virksomhet. Gjennom løpende risikoanalyser og et kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid, sørger vi for at risikoen minimeres og at arbeidet vårt er godt planlagt. Med godt planlagt arbeid sørger vi for at det er orden på arbeidsplassen og at de rette sikkerhetsbarrierene benyttes. Alt personell og utstyr, inkludert innleide maskiner og verktøy, oppfyller alltid gjeldende krav.

Vi har ansatte med høy kompetanse

Våre ansatte har høy faglig kompetanse innen sikkerhet og arbeidsmiljø som skaper gode forutsetninger for forebyggende og utviklende sikkerhetsarbeid. Dette sikres gjennom regelmessig sikkerhetsopplæring og løpende helsekontroller. Prosjektspesifikk HMS-introduksjon og informasjon knyttet til arbeidsmiljø og sikkerhet er obligatorisk for alle som deltar i våre prosjekter.

Vi stiller krav til våre samarbeidspartnere

Vi stiller like høye krav til våre underentreprenører og innleide som til oss selv når det gjelder kompetanse og fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø.

Vi ønsker hele tiden å forbedre oss

Vi kontrollerer og følger opp vår virksomhet gjennom vernerunder der avvik dokumenteres, utredes og følges opp.

Våre medarbeidere rapporterer avvik, nestenulykker og ulykker samt deler lærdommer fra sine feil. Gjennom å være transparente blir våre feil en ressurs som fører til at kontinuerlige forbedringer blir en naturlig del av vår virksomhet.

Slik jobber vi med miljøspørsmål