Bakgrunn

Databeskyttelsesforordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gjelder i hele EU fra 2018-05-25 og har som mål å skape et enhetlig og likeverdig nivå for beskyttelse av personopplysninger slik at fri flyt av data i Europa ikke hindres. Databeskyttelsesforordningen regulerer hvordan personopplysninger skal håndteres. I denne policyen går vi gjennom hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger. Dine rettigheter overfor oss og hvordan du kan hevde dine rettigheter er også beskrevet her. For å oppfylle våre forpliktelser overfor ansatte, kunder, leverandører og myndigheter, må vi behandle personopplysninger. Vi gjør dette med størst mulig hensyn til personvernet ditt. 

Hva er personopplysninger? 

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en person som er i live. Typiske personopplysninger er personnummer, navn og adresse. Bilder av personer er også klassifisert som personopplysninger. 

Behandlingsansvarlig for personopplysninger 

Infrakraft AS er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvilke opplysninger lagrer vi om deg som søkte eller søker på en stilling hos oss? 

Når du velger å sende inn søknaden din, godtar du at vi behandler dine personopplysninger. Personopplysninger som behandles er vanligvis navn, bilde, telefonnummer, e-postadresse, adresse, fødselsdato, søknadsdokumenter, karakterer, attester, prøvesvar, intervjusvar og uttalelser fra referanser. Vi har mottatt personopplysningene fra deg, unntatt i tilfeller hvor vi gjennomfører en referansesjekk eller brukertester i utvelgelsesprosessen. 

Personopplysninger lagres etter at rekrutteringsprosessen er gjennomført for å være tilgjengelig ved senere rekrutteringsbehov der du kan være av interesse som kandidat. Ditt samtykke er gyldig til du trekker tilbake samtykket. Hvis du trekker tilbake samtykket, vil søknadsdokumentene dine bli avidentifisert. 

I henhold til diskrimineringsloven skal vi lagre dine avidentifiserte søknadsdokumenter i to år etter endt rekruttering, deretter slettes de. 

Hvilken informasjon lagrer vi om deg som kunde eller leverandør? 

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen må vi håndtere personopplysninger om deg som er eller ønsker å bli kunde, alternativt leverandør. Vi kan ha mottatt informasjonen fra deg, en nettside eller via en anbefaling i eller utenfor organisasjonen. 

Personopplysningene kan bestå av navn, telefonnummer, e-postadresse, faktura- og leveringsadresse, detaljer vedrørende prosjekter, avtaler, bestillinger, avtaler, møtereferater mv. 

Vi må lagre dataene dine i en eventuell garantiperiode eller så lenge myndighetene krever det. Vi lagrer deretter kontaktinformasjonen din for fremtidige samarbeid og for å kommunisere relevant informasjon om tjenestene våre. Hvis du ikke vil at vi skal lagre kontaktopplysningene dine, kan du alltid hevde din «rett til å bli slettet». 

Dine rettigheter til tilgang, retting og sletting 

  • Rett til tilgang til dine personopplysninger.  Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene Infrakraft har om deg. Dette gjør du ved å be om en kopi (registerutdrag). 
  • Rett til retting. Du har rett til å korrigere uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv. 
  • Rett til å bli slettet  («retten til å bli glemt»). Når ditt samtykke er bedt om å behandle personopplysningene dine, kan du be Infrakraft om å stoppe behandlingen ved å trekke tilbake samtykket ditt. Det kan imidlertid være juridiske forpliktelser som hindrer oss i å umiddelbart slette deler av dine personopplysninger. Disse forpliktelsene kommer fra regnskaps- og skattelover, bank- og hvitvaskingslover og andre juridiske krav. Vi beholder dine personopplysninger som vi er forpliktet til å lagre fra å bli brukt til andre formål enn å oppfylle slike juridiske forpliktelser. 

Les mer på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.no 

Kontakt 

Dersom du ønsker et registerutdrag, ønsker å rette en informasjon, ønsker å trekke tilbake et samtykke eller har andre spørsmål angående vårt arbeid med personvern og databeskyttelse, kan du sende en e-post til info@infrakraft.no. Skriv «GDPR» i emnefeltet. 

Dersom du har en klage på vår håndtering av personopplysninger, bør du kontakte Datatilsynet, som er tilsynsmyndigheten med ansvar for håndtering av personopplysninger. 

Hvis du ønsker å klage formelt på noe du mener er et brudd på personvernregelverket, må du sende en skriftlig henvendelse til:

Datatilsynet 
Postboks 458 Sentrum 
0105 Oslo