10
2023

Nå kommer Infrakraft til Norge

02
03
04
 

Vi bygger Norges infrastruktur

 
Infrakraft

Vi i Infrakraft er nye i Norge, men vi har vårt opphav og DNA fra det svenske morselskapet Infrakraft Sverige AB – en av de større entreprenørene med mange års erfaring innen bygg og vedlikehold av svensk infrastruktur.

Vi jobber hovedsakelig med bygging og vedlikehold av jernbane, sporveksler, sporkryss, broer og tunneler, plattformer og de omkringliggende områder. Vi i Infrakraft skal sammen utvikle en bærekraftig og lærende organisasjon med al kraft og erfaring fra oppbyggingen og utviklingen av Infrakraft i Sverige.

Infrakraft er en jernbaneentreprenør med fokus på bærekraft i alt vi gjør. Vi er stolte av å bygge og utvikle jernbanen i Norge for å bidra til at klimamålene kan nås. Vår organisasjon er basert på høy kompetanse med fokus på læring og utvikling.

Vil du vite mer om oss?

Les mer

Antall ansatte Infrakraft
242
Pågående prosjekter Infrakraft
113

JF01
Jernbane for morgendagens reiser
Anläggning
AN01
Bærekraftige løsninger for anleggsbransjen