Örebro - Frövi

I Örebro och Frövi pågår arbetet för fullt med spårbyte, ballastering samt bekämpning av invasiva arter på sträckan Örebro – Frövi. Arbetet utförs på uppdrag av Trafikverket och det handlar bland annat om att byta 3 200 m spår samt 8 000 m³ makadam. 

För att bekämpa de invasiva arterna demonterar och återmonterar vi 1 300 meter spår.  

FAKTA

Startdatum: 2022

Slutdatum: 2023

Plats: Örebro – Frövi

Omfattning: Utförandeentreprenad. Spårbyte samt bekämpning av invasiva arter på sträckan Örebro – Frövi.

Beställare: Trafikverket

Område: Järnväg