Karlstad Resecentrum

Karlstad Resecentrum är ett riktigt stort projekt som efter många års utredningar, förslag och diskussioner nu startat. Resecentrums olika etapper byggs av Karlstads kommun, Trafikverket, Region Värmland och Jernhusen AB. Allt hänger ihop i ett samarbete som kallas Tåg-i-tid.

Vi på Infrakraft har fått förtroende att genomföra detta gigantiska projekt och först ut är Trafikverkets del med nya spår, ny mittperrong, den nya Vikenpassagen och Trädgårdslänken.

Trädgårdslänken innefattar en helt ny gångbro över järnvägsspåren och som knyter ihop Västra Torggatan och Stadsträdgården.

Etapp 1

Bilder från bygget på Vikensidan. Där har vi rivit sex spår, och kommer när grundarbetet är klart att anlägga tre nya spår och kontaktledningar. Även byggandet av södra delen av bron pågår just nu. Sommaren 2024 ska södra delen av spåranläggningen vara klar, och då flyttar vi till norra delen, närmast centrum, och gör samma åtgärder där.

Vi håller också på att uppföra den 500 m långa mellanplattformen med tak över.

Karlstads Resecentrum

Karlstads Resecentrum

FAKTA

Startdatum:
Etapp 1 – februari 2023
Etapp 2 – hösten 2024
Etapp 3 – vintern 2025

Slutdatum:
Etapp 1 – vintern 2024
Etapp 2 – vintern 2025
Etapp 3 – sommaren 2026

Plats: Karlstad Centralstation

Omfattning:
Etapp 1 – Ombyggnad av järnvägsspår 4-6, ny mellanplattform, södra delen av Vikenpassagen och södra halvan av Trädgårdslänken.
Etapp 2 – Ombyggnad av spår 1-3 och 21. Färdigställande av Trädgårdslänkens norra halva. Ombyggnad av befintlig plattform. Norra delen av Vikenpassagen.
Etapp 3 – Färdigställande av Vikenpassagen med ljusinstallationer och ramper till plattformarna.

Beställare: Trafikverket

Område: Anläggning

Kontraktssumma: 725 miljoner kronor

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.