Karlstad Resecentrum

Karlstad Resecentrum är ett riktigt stort projekt som efter många års utredningar, förslag och diskussioner nu startat. Resecentrums olika etapper byggs av Karlstads kommun, Trafikverket, Region Värmland och Jernhusen AB. Allt hänger ihop i ett samarbete som kallas Tåg-i-tid.

Vi på Infrakraft har fått förtroende att genomföra detta gigantiska projekt och först ut är Trafikverkets del med nya spår, ny mittperrong, den nya Vikenpassagen och Trädgårdslänken.

Trädgårdslänken innefattar en helt ny gångbro över järnvägsspåren och som knyter ihop Västra Torggatan och Stadsträdgården.

FAKTA

Startdatum:
Etapp 1 – februari 2023
Etapp 2 – hösten 2024
Etapp 3 – vintern 2025

Slutdatum:
Etapp 1 – vintern 2024
Etapp 2 – vintern 2025
Etapp 3 – sommaren 2026

Plats: Karlstad Centralstation

Omfattning:
Etapp 1 – Ombyggnad av järnvägsspår 4-6, ny mellanplattform, södra delen av Vikenpassagen och södra halvan av Trädgårdslänken.
Etapp 2 – Ombyggnad av spår 1-3 och 21. Färdigställande av Trädgårdslänkens norra halva. Ombyggnad av befintlig plattform. Norra delen av Vikenpassagen.
Etapp 3 – Färdigställande av Vikenpassagen med ljusinstallationer och ramper till plattformarna.

Beställare: Trafikverket

Område: Anläggning

Kontraktssumma: 725 miljoner kronor