Skara E20
Vi på Infrakraft har byggt ut sträckan Dalaån – Ledsjö till mittseparerad 2+2-väg för att öka både trafiksäkerheten och framkomligheten.

Den ombyggda vägen är ca 3 km lång vid Skara. Passagen över Dalaån har byggts om till en större bro, där E20 passerar över en ny enskild väg och en passage längs Dalaån för vilt och andra djur. Dalaån har grävts om i en ny fåra under bron.

Vidare har en trafikplats vid Ledsjö byggs ut, med ytterligare en bro över E20 och av- och påfarter. Här har vi också byggt en pendelparkering vid busshållplatsen.

Korsningarna söder om Ledsjö har stängs och ersatts av den nya trafikplatsen.

FAKTA

Startdatum: Mars 2021

Slutdatum: Juni 2023

Plats: Skara

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 105 MSEK

Område: Anläggning

Kontaktperson
No markers found for this Travelers' map.
Please add some markers to your posts before using this shortcode.