Arbetande män vid brobygge
Infrakraft har av Trafikverket tilldelats etapp E20 Vårgårda–Vara, delen Eling–Vara.

På sträckan Eling-Vara förbättrar vi 11 kilometer av E20 mellan Vårgårda-Vara till mötesfri 1+1 och 2+2-väg, ett körfält i vardera riktningen och dels med två körfält, åtskilda av mitträcke. Vi bygger även två faunapassager, en bro och två vägportar.

Utbyggnaden möjliggör en ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Arbetet är en del i etapp E20 Vårgårda-Vara och den större utbyggnaden av mötesfri E20 genom Västra Götaland där vi tidigare fått förtroendet att bygga etapp Skara E20 Dalaån – Ledsjön och etapp Skara E20 förbifart Vilan – Dalaån.

FAKTA

Startdatum: Augusti 2021

Slutdatum: 1 Oktober 2023

Plats: Skara

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 274 MSEK

Område: Anläggning