Arbetande män vid brobygge
Infrakraft tilldelades av Trafikverket etapp E20 Vårgårda–Vara, delen Eling–Vara.

På sträckan Eling-Vara förbättrade vi 11 kilometer av E20 mellan Vårgårda-Vara till mötesfri 1+1 och 2+2-väg, ett körfält i vardera riktningen och dels med två körfält, åtskilda av mitträcke. Vi byggde även två faunapassager, en bro och två vägportar.

Tack vare de här åtgärderna är nu såväl framkomligheten som trafiksäkerheten väsentligt förbättrad.

Arbetet var en del i etapp E20 Vårgårda-Vara och den större utbyggnaden av mötesfri E20 genom Västra Götaland där vi tidigare fått förtroendet att bygga etapp Skara E20 Dalaån – Ledsjön och etapp Skara E20 förbifart Vilan – Dalaån.

E20 Eling - Vara E20 Eling - VaraArbetande män vid brobygge

FAKTA

Startdatum: Augusti 2021

Slutdatum: Oktober 2023

Plats: Skara

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 274 MSEK

Område: Anläggning

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.