Byggmax
Projektet omfattade bl.a. projektering, grundläggningsarbeten för byggnad, VA, kanalisation för el, hårdgjorda ytor, stängsel och grindar.
Byggmax Byggmax Byggmax

FAKTA

Startdatum: Maj 2021

Slutdatum: Oktober 2021

Plats: Höganäs

Beställare: Byggmax

Kontraktssumma: 5 MSEK

Område: Anläggning