Helenelund

I Stockholm pågår arbetet med bygga ut Tvärbanans Kistagren, från Norra Ulvsunda, via Bromma flygplats och Kista, vidare till Helenelund. 

För att den utbyggda Tvärbanan ska kunna passera under E4 byggs dagens passage/vägport om. I samband med det leds trafiken om och vi på Infrakraft har byggt den 800 meter långa omledningsvägen, som har fyra filer i varje riktning. 

I uppdraget ingår också bygget av en temporär bro, att riva den befintliga bron och att bygga den nya permanenta bron. 

 

FAKTA

Startdatum: 2021

Slutdatum: Tvärbanans utbyggnad sker i etapper. Sträckorna Ursvik och Helenelund planeras vara klara 2023 respektive 2025.

Plats: Stockholm

Omfattning: Provisorisk omledning av E4, grundläggning av temporär bro, rivning av befintlig bro samt byggnation av ny permanent bro.

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 124 miljoner kronor

Område: Anläggning