Nymansgården
Infrakraft fick förtroendet av HA Bygg och Halmstads kommun att i en totalentreprenad utföra markarbeten för ett nytt korttidsboende med 80 lägenheter i Halmstad.

Vårt arbete omfattade grundläggning, nytt VA-system, finplanering med planteringar, gång- och cykelbanor, parkeringsytor, dammar och stensättning.

Boendet är döpt till Nymansgården, efter Anders Petter Nyman som var en handelsman i Halmstad under 1800-talet.

Nymansgården

Nymansgården

Nymansgården

FAKTA

Startdatum: Mars 2021

Slutdatum: Mars 2023

Plats: Halmstad

Beställare: HA Bygg och Halmstads kommun

Kontraktssumma: 6 MSEK

Område: Anläggning

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.