Tröingedal

I Falkenberg är vi på Infrakraft Halmstad igång med projektet Tröingedal. Det är Falkenbergs kommuns satsning på en helt ny stadsdel där vi fått förtroendet att utföra arbetet med nya vägar och VA, kanalisation, fjärrvärme, belysning och finplanering.

Vi ska också genomföra matjordsavbaning, bygga en provisorisk väg samtskogning och stubbrytning.

Tröingedal är Falkenbergs kommuns största satsning någonsin och när den nya stadsdelen är klar kommer den att omfatta bostäder, lokaler för olika verksamheter, en ny idrottshall och även den nybyggda Tröingeskolan.

Vår del i projektet ska vara klart sommaren 2024. Ordervärdet är närmare 55 miljoner kronor och vi säger stort tack till Falkenbergs kommun.

FAKTA

Startdatum: 2023

Slutdatum: Sommaren 2024

Plats: Falkenbergs kommun

Omfattning: Nya vägar och VA, kanalisation, fjärrvärme, belysning och finplanering

Beställare: Falkenbergs kommun

Område: Anläggning

Kontraktsumma: 55 MKR

Tröingedal

Tröingedal

Tröingedal

Kontaktperson
Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.