Skra Bro
På Hisingen i Göteborg håller det nya närcentret Skra Bro på att växa fram. Här kommer det att finnas ett nytt bostadsområde med ca 600 bostäder, handel, kontor och service.

Första etappen i den här satsningen heter Björlanda ängar och här har vi på Infrakraft byggt om vägar, byggt hållplatser, lagt VA och kanalisation, utfört ny stensättning, belysning, planteringar och mycket mer.

I april 2024 var vi klara och kunde med stolthet överlämna projektet till Göteborgs Stad Stadsmiljöförvaltningen. Vi säger stort tack för förtroendet.

FAKTA

Startdatum: Oktober 2022

Slutdatum: April 2024

Plats: Hisingen, Göteborg

Omfattning: Vägombyggnad, hållplatser, VA, kanalisation med mera.

Beställare: Stadsmiljöförvaltningen Göteborgs Stad (tidigare Göteborgs Stad Trafikkontoret)

Område: Anläggning

Kontraktsumma: 125 MKR

Skra Bro Skra Bro Skra Bro Skra Bro Skra Bro Skra Bro Skra Bro Skra Bro

Skra BroSkra BroSkra BroSkra Bro Skra BroSkra Bro