Järnvägsspår
Dunsjö – Jakobshyttan är en del av Dubbelspår Hallsberg – Degerön.

Här ska vi bygga dubbelspår på en cirka 5 km lång sträcka. Det är idag enkelspår, som ska byggas om till dubbelspår, varav ca 2 km i ny sträckning.

I den nya sträckningen ska en ca 260 m lång bergtunnel för dubbelspåret byggas. Sträckan ansluter i norr mot det nybyggda dubbelspåret Stenkumla – Dunsjö. I söder ansluts spåret mot det nybyggda spåret i Jakobshyttan, där en del av dubbelspåret ska byggas om och kompletteras med en växel.

FAKTA

Startdatum: Mars 2021

Slutdatum: December 2023

Plats: Dunsjö – Jakobshyttan, Örebro län

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 355 MSEK

Område: Järnväg