Vikenförbindelsen - cirkulationsplats
Infrakraft har nu avslutat arbetet med Vikenförbindelsen Etapp 1, 2 och 3.

Projektet innefattade markarbeten i utmanande stads- och trafikmiljö. Etapp 3 sträckte sig från den nya cirkulationsplatsen i Viken, upp på Klaraborgsgatan mot Karl IX-korsningen. Sedan fortsatte etappen på Hamngatan mot öster och avslutades med en ny cirkulationsplats i höjd med busstationen.

Etappen innefattade ledningsarbeten med en stor pumpstation för dagvatten för att säkra upp Klaraborgsviadukten. Södra delen av Karl IX (rödljus-korsningen) byggdes om med ny överbyggnad och nytt system för trafiksignal.

På Hamngatan mot Resecentrum gjordes körfälten om så att bussen prioriteras.

Etappen innehöll också utmanande schakter i närhet till befintliga broar och kaj samt stor mängder ytskiktsarbeten.

Projektet syfte var att flytta genomfartstrafiken från Hamngatan till Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan och Klaraborgsgatan.

FAKTA

Startdatum: Oktober 2020

Slutdatum: November 2022

Plats: Karlstad

Omfattning: Markarbeten i utmanande stads- och trafikmiljö.

Kontraktssumma: 250 MSEK

Beställare: Karlstads kommun

Område: Anläggning

Invigning Vikenförbindelsen

Viken Karlstad

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.