Järnvägsbild
I Midt-Norge utfører vi utbedringer og forsterkninger av eksisterende stikkrenner på 20 forskjellige steder under jernbanen.

Arbeidet utføres ved hjelp av glassfiberarmering.

FAKTA

Startdato: September 2023

Sluttdato: Oktober 2024

Sted: 20 forskjellige steder i Midt-Norge

Utstrekning: Utbedre og forsterke eksisterende stikkrenner under jernbanen ved hjelp av glassfiberforsterkning.

Oppdragsgiver: Bane NOR

Område: Jernbane

Kontraktsum: 13 MNOK

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.