Projekt Emmaboda - Kalmar är igång
Järnvägen mellan Emmaboda och Kalmar är enkelspårig och hårt trafikerad av både persontrafik och godståg.

För att öka tillförlitligheten och driftsäkerheten på den 56 km långa sträckan ska kontaktledningssystemet moderniseras och konverteras till autotransformatorsystem (AT). Projektet omfattar byte av ca 1 000 fundament och kontaktledningsstolpar, byggande av sju AT-kiosker och en hel del annat.

FAKTA

Startdatum: Februari 2024

Slutdatum: Senare delen av 2025

Plats: Emmaboda – Kalmar

Omfattning: Byte av ca 1 000 fundament och kontaktledningsstolpar samt byggande av sju AT-kiosker.

Beställare: Trafikverket

Område: Järnväg

Kontraktsumma: ca 208 miljoner kronor