Cirkulationsplatser Välsviken

Vid Välsviken i Karlstad har handelsområdet byggts ut för nya butiksetableringar.

I anslutning till det har vi på Infrakraft byggt (eller ska bygga) två nya cirkulationsplatser, av- och påfarter för E18, bytespunkt mellan regionala busstrafiken och stadsbussarna och ny gång- och cykelväg. Här är en film producerad av Infrakrafts platschef Andreas Hultkrantz där du får en bra överblick av projektets omfattning.

Både etapp 1 och 2 av projektet är avklarade, och trafiken från E18 nyttjar den nya avfartsrampen. De stora sprängarbetena är klara och vi har byggt en påfartsramp till E18.

Välsviken, Karlstad

Välsviken, Karlstad

Välsviken, Karlstad

Välsviken, Karlstad

Välsviken, Karlstad

FAKTA

Startdatum: Våren 2022

Slutdatum: Vintern 2023

Plats: Välsviken, Karlstad

Omfattning: Två nya cirkulationsplatser, avfart och påfart för E18, ny gångväg och cykelväg samt bytespunkt mellan regionala busstrafiken och stadsbussar

Beställare: Karlstads kommun

Område: Anläggning

Kontaktperson
No markers found for this Travelers' map.
Please add some markers to your posts before using this shortcode.