Cirkulationsplatser Välsviken

Vid Välsviken i Karlstad pågår ett intensivt arbete med att bygga ut handelsområdet för nya butiksetableringar. I anslutning till det bygger vi två nya cirkulationsplatser, av- och påfarter för E18, bytespunkt mellan regionala busstrafiken och stadsbussarna och ny gång- och cykelväg. Här är en film producerad av Infrakrafts platschef Andreas Hultkrantz där du får en bra överblick av projektets omfattning.

Etapp 1 av projektet är avklarad, och trafiken från E18 nyttjar den nya avfartsrampen. De stora sprängarbetena är klara och just nu bygger vi en påfartsramp till E18. Nästa steg är arbete med etapp 2 där målsättningen är att öppna för trafik upp på E18 innan jul.

FAKTA

Startdatum: Våren 2022

Slutdatum: Vintern 2023

Plats: Välsviken, Karlstad

Omfattning: Två nya cirkulationsplatser, avfart och påfart för E18, ny gångväg och cykelväg samt bytespunkt mellan regionala busstrafiken och stadsbussar

Beställare: Karlstads kommun

Område: Anläggning