Letaforsdammen

Infrakraft utför dammsäkerhetsåtgärder på Letaforsdammen på uppdrag av Fortum.

Letaforsdammen ligger i norra Värmland och är en ca 1,8 km lång jordfyllnadsdamm. Vårt uppdrag är bland annat att byta ut massorna på dammens nedströmssida samt anlägga nytt dränagedike med tillhörande läckagemätningsbrunnar längs dammtån. I projektet skall det även anläggas nya inspektions-, underhålls- och tillfartsvägar.

Kontraktsarbetena påbörjades i april 2022 och beräknas pågå till oktober 2023.

Letaforsdammen

FAKTA

Startdatum: Våren 2022

Slutdatum: Hösten 2023

Plats: Letafors

Omfattning: Dammsäkerhetsåtgärder

Beställare: Fortum

Område: Anläggning