Nyheter fra Infrakraft

23 april 2020
Tullholmsviken är Karlstads nya stadsdel där det planeras för över…
23 april 2020
Vi anlade nya vägar, gjorde om befintliga vägar och parkering…
23 april 2020
Arbetet inleddes under våren 2020 med projektering medan huvuddelen av…
29 mars 2020
Projektet avsåg arbete med att förenkla spårkonfiguration vid Karlberg. Tolv…
29 mars 2020
Infrakraft har byggt ett mötesspår i Grohed på Bohusbanan utanför…
29 mars 2020
Vi på Infrakraft har rustat upp delar av Norsesund driftplats.…