Järnvägsspår
Vi rustade upp banan mellan Öxnered och Håkanstorp.

Järnvägen hade låg standard, vilket medförde risk för exempelvis solkurvor och spårlägesfel. Syftet med arbetet var att få en mer robust järnväg som klarar de tekniska kraven.

Under perioden 19 augusti – 5 oktober 2020 var det totalt avstängt mellan Öxnered och Håkanstorp. Då bytte vi slipers och växlar, samt lanserade en gång- och cykelport vid Holmängen i Vänersborg.
I samband med spårbytet gjorde vi även åtgärder i plankorsningarna på sträckan.

Eftersom vi helsvetsade de nya spåren går tågen nu mycket tystare. Var därför extra uppmärksam när du ska passera spåren.

FAKTA

Startdatum: Januari 2020

Slutdatum: November 2020

Plats: Öxnered

Omfattning: 35 km slipersbyte/ballastrening, byte av åtta växlar, diverse plankorsningsåtgärder, bankettrensning, avvattningsåtgärder samt byggnation av en gång och cykeltunnel

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 104 MSEK

Område: Järnväg

 

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.