Tullholmsviken
Tullholmsviken är Karlstads nya stadsdel där det planeras för över 1000 nya lägenheter, butiker, parker och promenadstråk.

Vi har fått förtroendet av COOP Värmland att sanera och riva deras gamla lokaler som en gång i tiden inhyst charkfabrik, centrallager samt huvudkontor mm. Efter att rivningen är utförd skall vi sanera marken på eventuella föroreningar innan den säljs av till olika exploatörer. Arbetena med rivning och sanering påbörjades hösten 2019 och förväntas färdigställas runt årsskiftet 21/22.

Löfbergs fastigheter har förvärvat kvarter 1 och vi har genom byggföretaget Consto fått äran att utföra markarbeten för byggnationen.

Magnolia Bostads AB fattade tycke för kvarter 3, 4 och 7, och även här har vi förmånen att tillsammans med Consto få vara med att bygga bostäder.

Projektet omfattar även anläggandet av VA-system, kabelkanalisation, fjärrvärme och vägar.

Fakta

Startdatum: Augusti 2019

Slutdatum: Juni 2023

Plats: Karlstad

Omfattning: Rivning, sanering, markarbeten för byggnationen samt anläggandet av VA-system, kabelkanalisation, fjärrvärme och vägar

Beställare: Consto, Karlstad Kommun och Coop

Område: Anläggning