Rämmshyttetunneln
Infrakraft har byggt Rämshyttetunneln mellan Ludvika och Borlänge. Den gamla tunneln som var byggd i slutet av 1800-talet var föråldrad. Den stängdes och fylldes igen för gott. Tunneln var även begränsad i både hastighet och bredd. Tunneln ersättes med en 900 meter lång ny järnvägslinje parallellt med tunneln men genom en öppen bergskärning.

Vi har sprängt ut en ny öppen dagskärning som också har bergförstärkts. Som ett förberedande arbete för att kunna genomföra de omfattande losshållningsarbetena har vi bl.a. monterat en 150 m lång stålkonstruktion under ett tio dagar långt tågstopp under påskhelgen. När stålkonstruktionen monterats klarade tunneln de sprängningar som krävdes för att den nya sträckan skulle hinna färdigställas till inkopplingen i början av november.

Projektet innefattade omfattande bergschakt och bergförstärkning samt även wiresågning, stålförstärkning av befintlig tunnel innan spåranläggningen kunde komma på plats.

FAKTA
Startdatum: Hösten 2019

Slutdatum: Våren 2021

Plats: Rämshyttan, Dalarna

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 55 MSEK

Område: Järnväg

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.