Karlberg, Stockholm
Projektet avsåg arbete med att förenkla spårkonfiguration vid Karlberg. Tolv befintliga växlar revs och ersattes med fyra nya växlar samt att optisk signalering förändrades.

Projektet innehöll BEST+M/K. Arbetet pågick under delar av 2020 och början av 2021.

Fakta

Startdatum: Februari 2020

Slutdatum: Juni 2021

Plats: Karlberg, Stockholm

Omfattning: Växelbyten

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 23 MSEK

Område: Järnväg

Karlberg Karlberg Karlberg Karlberg

Karlberg  Karlberg Karlberg