Elarbete
Vi på Infrakraft har rustat upp delar av Norsesund driftplats. I Norsesund rustades uppställningsspåret upp vilket innebar växelbyte, spårbyggnation, kontaktledningsarbeten, signalarbeten, tele-, mark- och kanalisationsarbeten.

En växel i huvudspåret byttes mot en ny. En befintlig växel i huvudspår återanvändes i uppställningsspåret. Ungefär 300 meter spår, två kontaktledningsbryggor och kontaktledningsstolpar byggdes.

Signal, inkoppling av växlarna och spårledningar m.m.

Tele – ny MOK och opto, hantering av befintliga kablar och inkoppling av styrning av växelvärme samt kanalisationsarbeten. Lågspänningsarbeten som innehöll belysning och växelvärme samt ny nätstation.

Fakta

Startdatum: Maj 2019

Slutdatum: 3 juni 2020

Plats: Norsesund

Omfattning: BEST och Växelbyte

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 6,6 MSEK

Område: Järnväg

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.