Flen
På sträckan Flen – Eskilstuna och Katrineholm – Simonstorp utförde vi spårriktning, plogning och makadamisering under våren 2019.
Flen Flen Flen Flen

Fakta

Startdatum: V 17 2019

Slutdatum: V 20 2019

Plats: Flen – Eskilstuna, Katrineholm – Simonstorp

Omfattning: Spårbyte

Slutbesiktning: December 2019

Område: Järnväg