Vikstaskolan
Infrakraft fick förmånen att utföra markentreprenaden när PEAB Sverige AB skulle bygga nya Vikstaskolan i Kil. I projektet ingick grundläggning för ny skola, ny idrottshall och ny utformning av skolgård med flera spännande inslag för en stimulerande läromiljö.

Fakta

Startdatum: Oktober 2019

Slutdatum: Augusti 2022

Plats: Kil

Omfattning:  Markentreprenad

Beställare: PEAB AB

Område: Anläggning