Välsvikens mötesspår
Vi har byggt en ny mötesstation i Välsviken på Värmlandsbanan.

Bygget av det nya mötesspåret, och ytterligare en plattform, vid Välsvikens station var ännu en deletapp av projektet ”Tåg i tid” som ska utveckla tågtrafiken på Värmlandsbanan fram till år 2025. Det nya mötesspåret innebär att fler tåg nu kan trafikera banan, tågtrafiken blir punktligare och det går snabbare att få igång trafiken efter ett stopp.

FAKTA

Startdatum: Maj 2020

Slutdatum: Hösten 2021

Plats: Karlstad

Omfattning: Två broar, stödmurar, nya perronger samt nytt mötesspår

Beställare: Trafikverket

Kontraktssumma: 117 MSEK

Område: Järnväg

Välsvikens mötesspår    Välsvikens mötesspår Välsvikens mötesspår Välsvikens mötesspår Välsvikens mötesspår Välsvikens mötesspår Välsvikens mötesspår  Välsvikens mötesspår Välsvikens mötesspår Välsvikens mötesspår Välsvikens mötesspår Välsvikens mötesspår Välsvikens mötesspår Välsvikens mötesspår Välsvikens mötesspår