Nyheter fra Infrakraft

13 april 2021
Vi på Infrakraft har byggt ut sträckan Dalaån – Ledsjö…
28 september 2021
Vi projekterade totalentreprenad och utförde komplett markentreprenad inklusive grundläggning, VA…
31 mars 2021
Infrakraft fick förtroendet av HA Bygg och Halmstads kommun att…
18 juni 2021
Projektet omfattade bl.a. projektering, grundläggningsarbeten för byggnad, VA, kanalisation för…
31 mars 2021
Projektet innefattade bland annat 62 km spårbyte, 28 km ballastrening,…
30 mars 2021
Projektet innefattar sättning av drygt 2 000 kontakledningsfundament för att…
17 mars 2021
Sävenäs Godsbangård är en av de större rangerbangårdarna i Sverige…
17 mars 2021
Dunsjö – Jakobshyttan är en del av Dubbelspår Hallsberg –…
13 september 2020
I Grums i Värmland fick vi förtroendet att göra klart…
10 september 2020
Byte av fem växlar och slopning av en växel på…
9 september 2020
Vi har utfört en inkoppling i Falköping där vi lagt…
30 april 2020
Infrakraft har nu avslutat arbetet med Vikenförbindelsen Etapp 1, 2…
30 april 2020
Vi bygger ut 7 kilometer av E20 mellan Vilan –…
30 april 2020
Vi har byggt en ny mötesstation vid Ombenning mellan Snyten…
30 april 2020
Vi har byggt en ny mötesstation i Välsviken på Värmlandsbanan.…