Nyheter fra Infrakraft

14 juni 2022
I Örebro och Frövi pågår arbetet för fullt med spårbyte,…
2 mai 2022
Infrakraft utför spår- och växelbyte i två etapper på Stockholm…
2 mai 2022
Infrakraft genomförde på uppdrag av Trafikverket spår- och växelbyte på…
31 mars 2021
Projektet innefattade bland annat 62 km spårbyte, 28 km ballastrening,…
30 mars 2021
Projektet innefattar sättning av drygt 2 000 kontakledningsfundament för att…
17 mars 2021
Sävenäs Godsbangård är en av de större rangerbangårdarna i Sverige…
17 mars 2021
Dunsjö – Jakobshyttan är en del av Dubbelspår Hallsberg –…
10 september 2020
Byte av fem växlar och slopning av en växel på…
9 september 2020
Vi har utfört en inkoppling i Falköping där vi lagt…
30 april 2020
Vi har byggt en ny mötesstation i Välsviken på Värmlandsbanan.…
30 april 2020
Projektet avsåg utförande av fjärrblockering och nytt signalställverk på sträckan…
30 april 2020
Infrakraft hade i uppdrag att byta spår och växlar på…
30 april 2020
Vi rustade upp banan mellan Öxnered och Håkanstorp. Järnvägen hade…
23 april 2020
Arbetet inleddes under våren 2020 med projektering medan huvuddelen av…
29 mars 2020
Projektet avsåg arbete med att förenkla spårkonfiguration vid Karlberg. Tolv…