Infrakraft har tilldelats två nya projekt i Skåne och Halland.

Kv Sånglärkan i Halmstad – komplett markentreprenad inklusive grundläggning, VA och finplanering för 48 bostäder fördelade på både flerfamiljshus och radhus. Start omgående och färdigställande sommaren 2023. Beställare är Skanska.

Sunnan 10, Torekov –  exploateringsområde för nya bostäder inklusive ny VA, vägar, belysning och finplanering. Start omgående och färdigställande våren 2022. Beställare Båstads kommun.


Publicerat: 24 august, 2021
Kontaktperson