Infrakraft har fått uppdraget att bygga om och restaurera etapp Lindholmen – Kårsta på Roslagsbanan. 
Beställare är Region Stockholms Trafikförvaltning( SL) och kontraktssumman uppgår till 120 miljoner kronor. 

Nu startar vi byggnationen och restaureringen av etapp Lindholmen-Kårsta på Roslagsbanan i Stockholms län.
På etappen kommer vi bla bygga en ny mötesstation i Frösunda, en ny bro över Frösundaån, en stor kontaktledningsupprustning samt spårbyte och kanalisationsarbeten.

– Ett strategiskt viktigt projekt då det är vårt första projekt till SL. Vi har stora förhoppningar om att detta är starten på ett långsiktigt samarbete. Stockholm är en prioriterad marknad för oss där vi ser stor utvecklingspotential för vår verksamhet inom infrastruktur, säger Daniel Pettersson VD Infrakraft Sverige.

Arbetet startar omgående efter kontraktstecknande och projektet skall till största delen vara färdigställt till årsskiftet 2021.

Nu följer de sedvanliga 10 dagarna innan kontraktet kan tecknas.


Publicerat: 26 mars, 2021
Kontaktperson