Man vid järnväg

Infrakraft har av Trafikverket tilldelats projekt Utförande av Hastighetshöjning ATC 2 Älvsjö-Huddinge.

Entreprenaden är ett BES+M/K-projekt och omfattar uppgradering till ATC2 och hastighetshöjning på fyrspårssträckan Älvsjö – Huddinge samt införande av close-up signaler vid Huddinge och Stuvsta plattformar i syfte att öka kapaciteten på banan.

I entreprenaden ingår även att upprusta lågspänningsanläggningen och utrusta kontaktledningsanläggningen med Y-lina för att klara av den höjda hastigheten. Tillhörande kanalisationsåtgärder ska utföras och spårväxel 107 i Huddinge ska bytas ut till en ny spårväxel av modell EV-60E-208-1:9.

Arbetet kommer inledas omgående och ska vara färdigställt 2023-10-31. Kontraktssumman uppgår till 45 miljoner kronor. Nu väntar de sedvanliga 10 dagarna innan kontrakt kan tecknas.


Publicerat: 27 april, 2022