Järnväg

Vi på Infrakraft har tilldelats uppdraget att förlänga ett av spåren vid den befintliga mötesstationen Gustafs på Dalabanan. När arbetet är klart kommer tåg som är upp till 750 meter långa att kunna mötas utan att ett av dem behöver stanna. Hastigheten kommer också att kunna höjas förbi mötesstationen.

Vidare kommer plankorsningen i Gustafs (Mora by) att stängas och ersättas med en ny gång- och cykeltunnel. Även omkringliggande vägnät kommer att beröras av ombyggnationerna och anpassas.

Det är en utförandeentreprenad och byggstart är 2024 och arbetet kommer pågå till hösten 2025.

Kontraktssumman uppgår till ca 68 miljoner kronor och nu pågår de sedvanliga tio dagarna innan kontraktet kan tecknas.

Vi säger stort tack Trafikverket för förtroendet.


Publicerat: 28 februar, 2024