Räddningstjänsten övar

I början av april hade vi besök från Räddningstjänsten vid det stora projektet Karlstad C. Räddningstjänsten var inbjudna på vårt initiativ för att få se vårt arbete samt vilka vägar som finns in i området. Vi erbjöd dem även att öva på en räddning upp från sponten, vilket blev en både lyckad och lärorik övning. I vanliga fall övar Räddningstjänsten från tak och lägenheter, varför det här blev en extra intressant insats, både för dem och för oss. 


Publicerat: 10 april, 2024