Projekt Emmaboda - Kalmar är igång
Järnvägen mellan Emmaboda och Kalmar är enkelspårig och hårt trafikerad av både persontrafik och godståg. För att öka tillförlitligheten och driftsäkerheten på banan beslutade Trafikverket att modernisera kontaktledningssystemet, ett uppdrag som vi på Infrakraft fått förtroendet att genomföra.

Nu har vårt arbete med projektet dragit igång på allvar. Första veckorna med nattarbete är avklarade och vi har genomfört fundamentssättning, schakt av kabelbrunnar, tvärkanalisationer och kabelrännor inne på bangården i Emmaboda.

Den här veckan kommer LMV Kontaktledning att börja med utläggning av kraftkabel samt ombyggnadsarbeten i Emmaboda. Första delen av projektet innefattar alla arbetens i Emmaboda och där ska allt vara klart till påsk.

Vi kommer sen att påbörja stolpresning på linjen mellan Emmaboda – Örsjö samt fortsatt fundamentssättning.

Vi säger stort tack till Trafikverket för förtroendet.


Publicerat: 20 mars, 2024