Dunsjö - Jakobshyttan

I augusti 2023 började tågen rulla på nya dubbelspåret mellan Dunsjö och Jakobshyttan. Därmed kunde vi med stolthet konstatera att det stora projektet vi genomfört på uppdrag av Trafikverket var klart. Ja, inte fullkomligt klart – det som återstår är återställningsarbeten runtomkring järnvägen. I mars 2024 ska vi vara helt och hållet klara. 

Den här sträckan är den fjärde av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden mellan Hallsberg och Degerön. Vi började bygga 2021 och under den här perioden har vi bland annat:

  • Byggt fem kilometer nytt dubbelspår
  • Byggt en 260 meter lång dubbelspårstunnel vid Skeppsjön i Mariedamm. 
  • Byggt om vägkorsningen vid väg 599/602
  • Rivit en plankorsning i norra Mariedamm
  • Byggt servicevägar som också används av gång- och cykeltrafikanter
  • Vi har utfört bullerskyddsåtgärder nära spåret och vid fastigheter

Som kuriosa kan vi också nämna att det här var Örebro läns första järnvägstunnel på 150 år. 

Vi säger stort tack till Trafikverket för förtroendet och naturligtvis också till alla som varit engagerade i projektet. 


Publicerat: 26 januar, 2024