Ombyggnad av väg 62 mellan Norra Sanna- Dyvelsten
Trafikverket har tilldelat oss på Infrakraft Sverige projektet väg 62 Norra Sanna – Dyvelsten, Skogsetappen. Det är en 4,7 km lång sträcka som ska byggas om till en mötesfri väg.

Vi ska också bygga en ny cykel- och gångväg mellan Norra Sanna och Lyckan, samt anpassa befintliga korsningar på sträckan till den mötesseparerade väg 62.

Ombyggnaden av vägen innebär att trafiksäkerheten ökar tack vare att mötesolyckor och vissa typer av singelolyckor undviks när vägen blir en mötesseparerad landsväg med mitträcke.

Det är en utförandeentreprenad och byggstart är hösten 2024.

Kontraktssumman uppgår till ca 58 miljoner kronor och nu pågår de sedvanliga tio dagarna innan kontraktet kan tecknas.

Vi säger stort tack till Trafikverket för förtroendet.


Publicerat: 24 mai, 2024