Anläggning

Infrakraft Malmö har fått uppdraget från den regionala VA-organisationen VA Syd att utföra VA-sanering och kapacitetsökning vid Halabacken i Eslöv.

I projektet ska vi separera ledningar i Halabacken, Bondevägen och Åbovägen för att på så sätt göra det möjligt att avleda dagvatten från exploateringsområde Dannemannen, som är ett förtätningsprojekt. När den kombinerade ledningen separeras, passar VA Syd också på att öka dimensionen på dagvattenledningen. 

Uppdraget omfattar vattenledningar, spill-och dagvattenledningar samt ombyggnation av gata. 

Nu återstår de sedvanliga 10 dagarna innan kontraktet kan tecknas.


Publicerat: 8 september, 2023