Lerum

Nu är det klart att vi på Infrakraft fått förtroendet att genomföra projektet Vändspår Lerum på uppdrag av Trafikverket. Vändspår Lerum syftar till att fjärrtåg ska kunna passera pendeltåg som stannat, samt att möjliggöra vändning av tåg utan att korsa annat trafikerat spår. Projektet innebär en ombyggnad av Lerums station med ett nytt fjärde spår mellan befintlig järnväg och E20. Kontaktledningsanläggningen görs om i sin helhet och teknikbyggnader samt omfattande bullerskyddsskärmar ingår också i projektet.

Projektet är en av Trafikverkets punktinsatser på sträckan Göteborg- Skövde. Målet är att fler tåg ska kunna trafikera banan särskilt under tider med hög trafik, samt att öka effektiviteten och driftsäkerheten.

Projektet är en utförandeentreprenad och byggstart är under 2024.

Kontraktssumman uppgår till 392 miljoner kronor och nu återstår de sedvanliga 10 dagarna innan kontraktet kan tecknas.

Vi säger stort tack till Trafikverket för förtroendet.


Publicerat: 18 mars, 2024
Kontaktperson