Vi har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra en ny gång- och cykelväg längs väg 613, sträckan Harplinge – Haverdalsbro i Halmstads kommun. Projektet påbörjas inom kort och färdigställs sommaren 2022. Kontraktssumma uppgår till 9 miljoner kronor.

Publicerat: 3 november, 2021