Järnvägsspår

Infrakraft har fått förtroendet att utföra projekt ”Spårbyte Gävle-Vallvik”.

Projektet innefattar bland annat 62 km spårbyte, 28 km ballastrening, 6 st växelbyten, byte av hjälpkraftledning och kontaktledning på delar av sträckan samt tillhörande kapacitetshöjande åtgärder.
Projektet kommer huvudsakligen utföras under veckorna 31-46 år 2021.
Ordervärde ca 138 miljoner. Beställare är Trafikverket.
Vid frågor kring projektet kontakta vår platschef, Peter Erixon, tel 070-755 40 73.
Nu följer de sedvanliga 10 dagarna innan kontraktet kan tecknas.

Publicerat: 12 november, 2020
Kontaktperson