Nytt projekt i Malmö

Entreprenad Skansen etapp IIA är ett exploateringsområde i sydöstra delen av Simrishamns tätort och omfattar på totalentreprenad bergssprängning, anläggande av gator, cykelbanor, VA, belysning och mer. Vi är otroligt stolta över att fått detta projekt. Beställare av projektet är Simrishamns kommun.

Publicerat: 1 februar, 2022
Kontaktperson