Nymansgården

Nu är Nymansgården i Halmstad invigd. Det är alltså kommunens nya korttidsboende och rehabcenter där vi på Infrakraft Halmstad utför markarbeten på uppdrag av Halmstad kommun och HA Bygg.

Vårt arbete har inkluderat grundläggning, nytt VA-system, finplanering med planteringar, gång- och cykelbanor, parkeringsytor, dammar och stensättning.

Vi säger stort tack till våra uppdragsgivare för ett härligt projekt och ett gott samarbete.

Avslutningsvis kanske du undrar var namnet Nymansgården kommer ifrån? Jo, det nya boendet är uppkallat efter Anders Petter Nyman, som var en handelsman i Halmstad under 1800-talet.

Nymansgården

Nymansgården

Nymansgården


Publicerat: 1 desember, 2023