Nyheter fra Infrakraft

24 mars 2021
Vi har fått fortsatt förtroendet av Trafikverket att bygga ut…
17 mars 2021
16 november 2020
Infrakraft har fått förtroendet att utföra totalentreprenaden på sträckan Dunsjö…
16 november 2020
Infrakraft växer och just nu söker vi Arbetsledare till signal…
12 november 2020
Infrakraft har fått förtroendet att utföra projekt ”Spårbyte Gävle-Vallvik”. Projektet…
21 oktober 2020
Som vi har väntat på vår spårriktare, nu är den…
1 september 2020
Vi har tilldelats projektet Sävenäs rangeranläggning som räknas som en…
30 april 2020
Under våren 2020 startar vi projektet mötesstation Välsviken utanför Karlstad.…
29 mars 2020
Infrakraft har tilldelats Vikenförbindelsen etapp 1 i Karlstad. Projektet innefattar…