Attarp

Nu är vi igång med arbetet att förlänga mötesspåret i Attarp, en utförandeentreprenad vi genomför på uppdrag av Trafikverket. Tack vare förlängningen av mötesspåret blir det möjligt för två 750-meter långa tåg att samtidigt invänta ett mötande tåg.

Det är en efterlängtad satsning eftersom sträckan mellan Hässleholm och Kristianstad är en mest trafikerade enkelspåriga banorna i Sverige och det tar lång tid för Öresundstågen att köra här.

Projektet omfattar också att nuvarande plankorsning i Attarp slopas och en ny planskild korsning under järnvägen byggs. Projektet startade nu i januari och kommer att pågå under 2024. Vi säger stort tack till Trafikverket för förtroendet.


Publicerat: 31 januar, 2024