Invigning Vikenförbindelsen

Idag har det varit invigning av Vikenförbindelsen i Karlstad, som är ett av de största infrastrukturprojekten i Karlstad i modern tid.

Det har varit ett stort projekt för oss på Infrakraft som har pågått i nästan tre år. Under resans gång har det varit många tekniska utmaningar då vi utöver ny väg även byggt bland annat översvämningsskydd, nya cirkulationsplatser och ett nytt gång- och cykelstråk.

Vi är nu oerhört stolta när vi ser resultatet och att det har blivit bättre för både trafik, gående och cyklister.

– Det känns roligt och jag känner mig stolt över det vi byggt, samtidigt som det känns vemodigt. Jag vill ge en stor eloge till gänget som har byggt det här, det har varit ett riktigt lagarbete det här projektet. Bättre folk går inte att jobba med, säger platschef Hanna Nyström.


Publicerat: 24 november, 2022
Kontaktperson