Powerstruc

Infrakrafts tillväxtresa fortsätter och idag blev det klart att bolaget förvärvar Powerstruc AB från Göteborg. En logisk satsning enligt Infrakrafts VD Daniel Pettersson:

– Ja, vi känner till Powerstruc väl efter att ha genomfört några projekt tillsammans. De har alltid visat hög kompetens och ett arbetssätt som passar bra in hos oss på Infrakraft. Det gör att förvärvet av Powerstruc känns som en mycket bra framtidssatsning.

Powerstruc är ett Göteborgsbaserat företag som startade 2011 och har haft en expansiv utveckling sen starten. Idag omsätter bolaget närmare 70 Mkr och sysselsätter ca 30 medarbetare. Huvudverksamheten är elarbeten för järnvägssektorn, främst kontaktledningar. 

– Det är mycket inspirerande att bli en del av Infrakraftkoncernen, säger Martin Adolfsson, VD för Powerstruc. Vi har som sagt samarbetat en del under åren, och nu får vi helt andra muskler och förutsättningar för kommande uppdrag och projekt. 

Powerstruc kommer att fortsätta jobba under eget varumärke även när de ingår i Infrakraftkoncernen och Martin Adolfsson fortsätter som VD. Allt för att vara tydliga ut mot marknaden och för att visa att verksamheten fortsätter precis som vanligt 


Publicerat: 26 april, 2024