I augusti blev det klart att vi på Infrakraft ska bygga första etappen av Karlstad Resecentrum på uppdrag av Karlstads kommun med nya gator, busshållplatser och mycket annat.

Idag har vi glädjen att berätta att vi även fått förtroendet av Trafikverket att bygga järnvägsdelen i projektet med nya spår och ny mittperrong. Vi ska också skapa Vikenpassagen och bygga Trädgårdslänken. Så fantastiskt roligt.

Resecentrums olika etapper byggs av Karlstads kommun, Trafikverket, Region Värmland och Jernhusen AB. Allt hänger ihop i samarbetet som kallas Tåg-i-tid.

Projektet har en kontraktssumma på 725 miljoner kronor och startar redan i februari 2023. Sammanlagt har projekten ett värde av 925 miljoner kronor och allt ska vara klart år 2026.

– Det är vår största entreprenad och det känns jättekul att det sker på hemmaplan i Karlstad. Som mest kommer runt 150 personer jobba med projektet, säger Daniel Pettersson till NWT. Läs artikeln här.

Filmen innehåller inspirationsskisser från Karlstads kommun.


Publicerat: 28 oktober, 2022